loading

Hizmet Şartları

Lütfen bu hizmet şartlarını dikkatlice okunuz.

Webzure müşterilerine “size” barındırma ve web sitesi hizmetleri sunar.

Barındırma Hizmetleri; Paylaşılan, VPS ve özel barındırma dahil olmak üzere, WordPress barındırma, Remixer, e-posta barındırma hizmetlerini,

Bulut Hizmetleri; bulut hizmetlerini ve Etki alanı kayıt hizmetlerini sunar. 

Webzure tarafından sunulan hizmetler bu bildirimde topluca “Hizmetler” olarak anılacaktır.

Müşteri, Webzure Hizmetlerini kullanarak, bu Hizmet Koşullarını ve tarafımızca atıfta bulunulan veya yayınlanan diğer politikaları veya koşulları (topluca “Koşullar”) kabul eder. Müşteri bu Koşulları kabul etmezse, bir hesap açmamalı veya Webzure Hizmetlerini hiçbir şekilde satın almamalı, bunlara erişmemeli veya bunları kullanmamalıdır.

Bu Koşullar, Webzure ile Webzure Hizmetlerini satın alan, bunlara erişen veya bunları kullanan herhangi bir kişi veya kuruluş (“Müşteri” veya “Siz”) arasında bağlayıcı bir yasal sözleşme oluşturur. Müşteri,

Müşteri’nin bu Koşullara girme ve bu Şartlar kapsamında ifa etme konusunda tam yetki ve yetkiye sahip olduğunu veya Müşteri’nin bu Hizmetleri bir kuruluş, varlık veya grup adına kullanması halinde, Müşteri’nin söz konusu Müşteriyi temsil, garanti ve kabul eder. Bu Koşulları kabul etmeye yetkilidir.

Mali düzenlemeler

1) Müşteri, hizmetin başlamasından itibaren minimum otuz (30) günlük bir sözleşmeyi kabul eder. Kesin sözleşme süresi kayıt sırasında belirlenir.

2) Müşteri, bir hesapla ilişkili tüm ücret ve ücretlerin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

3) Müşteri, ilk kayıt tarihinden itibaren doksan yedi (97) gün içinde Webzure, paylaşılan Web Barındırma hizmetlerini iptal etmek isterse, bunu herhangi bir nedenle (Hizmet Koşulları veya Spam Politikası ihlalleri nedeniyle devre dışı bırakma dışında) yapabilecek ve parasını alabilecektir. Derhal iade edilir.

4) 3. taraflar ve Webzure ortakları tarafından sağlanan hizmetler, 97 günlük geri ödeme politikasının bir parçası değildir ve erken bitiş kredisi uygulanmaz. Hizmetin iptal edildiği dönem sonunda faturalandırma durur.

5) OTOMATİK YENİLEME: Sözleşme süresinin sonunda, sözleşme iptal edilene kadar, süresiz olarak orijinal sözleşme süresi için o sırada geçerli sözleşme, promosyonsuz oranda otomatik olarak yenilenir.

Webzure, yenileme zamanı geldiğinde ilgili hizmeti otomatik olarak yenileyecek ve hesabınızla ilişkili ödeme yönteminden ödeme alacaktır. Herhangi bir hizmetin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız, o hizmeti iptal etmeyi seçebilirsiniz. Bu durumda, Hizmetlerinizi o tarihten önce manuel olarak yenilemediğiniz sürece, o sırada geçerli olan sürenin bitiminde Hizmetleriniz sona erecektir.

Otomatik yenilemelerden kaçınmak için tüm Hizmetler, yenileme tarihlerinden önce iptal edilmelidir. Yenileme tarihleri ​​gece yarısı (GMT+3) yürürlüğe girer.

Müşterinin ödeme kartının süresinin dolmuş, geçersiz veya başka bir şekilde tahsil edilemediği belirlenirse müşteri, Webzure’nin müşterinin banka hesabına bağlı diğer ödeme yöntemlerini (kart düzenleyicinizden yeni kredi kartı bilgileri gibi) kullanabileceğini kabul eder. 97 günlük para iade garantisi süresinden sonra bir paylaşımlı barındırma hizmeti sonlandırılırsa, hizmet bir sonraki ödemenin vadesinden önce iptal edilir ve kullanılmayan kısımlar için bile daha fazla fatura kesilmez veya herhangi bir ödeme iade edilmez. İade edilemeyen herhangi bir ücret zaten yapılmışsa, bunlar hesap iptal edilmeden önce ödenmelidir. Hesabı Yönet paneli sayfasına erişerek iptal edebilirsiniz.

6) “97 Günlük Para İade Garantisi” teklifi, yalnızca paylaşılan web barındırma için kredi kartıyla ödeme yapıldığında geçerlidir. Diğer ödeme şekilleri iade edilmez. Geri ödemeler yalnızca paylaşılan barındırma için işlenebilir. Alan kayıtları (plana dahil olan kullanılmış ücretsiz alan kayıtlarının değeri dahil) hiçbir koşulda iade edilmez. SSL sertifikaları iade edilmez. Herhangi bir AdWords kredisinin veya diğer üçüncü taraf eklentilerinin değeri iade edilmez. Daha fazla bilgi için Etki Alanı Kayıt Koşullarına bakın.

7) Webzure Koşullarının ihlali, Webzure’nin takdirine bağlı olarak, geri ödeme yapılmadan anında ve kalıcı olarak devre dışı bırakılmasına neden olabilir.

8) Webzure, kendi takdirine bağlı olarak, üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir şartın ihlal edilerek kullanıldığına dair makul bir şüphe olduğunu düşündüğü takdirde, herhangi bir zamanda herhangi bir hesabı veya hizmeti geri ödeme yapmadan devre dışı bırakma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

10) Herhangi bir Webzure hesabıyla ilişkili tartışmalı ücretler (“ters ibrazlar”), Webzure’nin takdirine bağlı olarak, Hizmetlerin veya hesabın tamamının anında ve potansiyel olarak, kalıcı olarak devre dışı bırakılmasına neden olabilir. Reddedilme işleminden sonra Hizmetin veya hesabın yeniden aktif edilebilmesi için ilgili hesapta minimum en az 50 ABD doları olmak zorundadır.

11) Webzure, mevcut hizmet planlarını, ücretlerini ve geçerli ücretleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Eski veya desteklenmeyen özellikler içeren hizmetler, ek bakım ücretlerine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, Webzure, müşteriye bildirimde bulunacaktır ve müşterinin ek değişiklik ücreti ödemeden Hizmetleri iptal etmesine izin verecektir. Ancak daha önce değerlendirilen ücretler için herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.

12) Webzure, Dedicated hizmetini her aylık faturalandırma döngüsü sırasında zamanın %99,9’unu kullanılabilir hale getirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Webzure bu hizmet düzeyini karşılayamazsa, o ay için Kullanılamazlığa dayalı olarak gelecekteki Dedicated hizmeti faturalandırma döngülerine başvurmak için bir kredi almaya hak kazanırsınız.

13) Bu sözleşmenin amaçları doğrultusunda Kullanılamazlık, (a) Dedicated hizmetinin yanıt vermediği veya (b) Dedicated hizmetinin 60 saniyeden uzun ardışık istekler için geçerli kullanıcı isteklerine bir sunucu hatası yanıtı verdiği anlamına gelir.

14) Planlı bakımın bir sonucu olan kullanılamama durumu bu koşulların dışında tutulur ve hizmet kredisi hesaplamalarında dikkate alınmaz. Planlı bakım, en az 3 gün önceden duyurulan ve herhangi bir ayda üç saati geçmeyen bakım olarak tanımlanır.

Vergiler

1)  Webzure, Müşteriden veya Webzure Web Hosting’in sunucusundan yapılan satın almalara uygun olarak veya bunlarla ilgili olarak ödenecek herhangi bir vergi veya diğer ücretlerden sorumlu değildir. Müşteri, satılan bu tür ürünlerle ilgili her türlü vergi ve ücretin tüm sorumluluğunu üstlenmeyi kabul eder.

Malzeme Ürünleri

1) Müşteri, Webzure’ye malzeme ve verileri “sunucuya hazır” durumda ve Webzure tarafından ek manipülasyon gerektirmeyen bir biçimde sağlayacaktır. Webzure, bu bilgileri içerik, doğruluk veya kullanılabilirlik açısından doğrulamak için hiçbir çaba göstermeyecektir.

2) Webzure hizmetinin kullanımı, İnternet dillerinin, protokollerinin ve yazılımlarının kullanımında belirli bir düzeyde bilgi gerektirir. Bu bilgi düzeyi, Müşteri tarafından, Müşterinin Web Alanının beklenen kullanımına ve istenen içeriğine bağlı olarak değişir.

3) Aşağıdaki örnekler sunulmaktadır:

1) Web Yayıncılığı: HTML bilgisi, belgeleri düzgün yerleştirme ve bağlantılandırma, Web alanı içeriklerini FTP’ye gönderme, Grafikler, metin, Ses, görüntü eşleme vb. gerektirir.

2) CGI-Scripts: UNIX ortamı, TAR & GUNZIP komutları, Perl, CShell komut dosyaları, izinler vb. hakkında bilgi gerektirir.

4) Müşteri, Web Alanını oluşturmak için gerekli bilgiye sahip olduğunu kabul eder. Müşteri, Webzure’nin tanımlanmış hizmeti dışında bul bilgiye veya Müşteri Desteğini sağlamanın Webzure’nin sorumluluğunda olmadığını kabul eder.

5) Webzure, Hizmet Koşullarımızda ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası belgelerinde belirtilen diğer tüm koşullara uyması koşuluyla, ağ üzerinden geçen bilgilerin içeriği üzerinde hiçbir kontrol uygulamayacaktır.

6) Webzure, üzerinde mutabık kalınan tüm Koşullara uygunluğu doğrulamak için ağını denetleme hakkını saklı tutar.

7) Müşteri, üzerinde mutabık kalınan tüm Koşullara bağlılıklarına ilişkin her türlü makul soruşturmada işbirliği yapmayı kabul eder. İşbirliği yapılmaması, tüm hesapların/hizmet planlarının derhal devre dışı bırakılmasına neden olur.

8) Webzure, Webzure müşterilerinin, sunucuları veya ağı için güvenlik tehdidi oluşturduğunu düşündüğü herhangi bir web sitesi veya sunucunun bağlantısını kesme hakkını saklı tutar.

9) Webzure tarafından belirlenen herhangi bir kısıtlamayı veya aşım ücretlerini atlamak için birden fazla hesabın veya hizmet planının açılması, tüm Hizmetlerin feshedilmesine neden olur.

10) Webzure, sağladığı hizmet için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz. Webzure ayrıca herhangi bir satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini reddeder ve herhangi bir nedenle gecikmeler, teslimat yapılmaması, hizmet kesintilerinden kaynaklanan veri kaybı, hatalar veya ihmaller dahil olmak üzere Müşterinin maruz kalabileceği herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Webzure yoluyla elde edilen herhangi bir bilginin kullanımı Müşterinin kendi sorumluluğundadır ve Webzure, Hizmetleri aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğu veya kalitesiyle ilgili herhangi bir sorumluluğu özellikle reddeder. Webzure’nin Hizmetleriyle ilişkili bağlantı hızlarından söz edilmesi, elde edilebilecek maksimum hızı temsil eder. Webzure, çeşitli faktörlere (kendi internet bağlantınız dahil!) bağlı olduğundan, müşterinin her zaman maksimum bağlantı hızına ulaşacağını garanti etmez. Webzure, herhangi bir erişilemezlik süresi veya diğer kesinti süreleri nedeniyle Müşteriye vereceği zararı, sistemin kullanılamaması sırasında orantılı aylık ücretle açıkça sınırlandırır.

11) Webzure, bu tür bir kullanılamama nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir zararla ilgili herhangi bir sorumluluğu özellikle reddeder. Materyalin “Sunucuya hazır” olmaması durumunda, Webzure, kendi tercihine bağlı olarak, herhangi bir zamanda materyali, Webzure’nin sunucularına konduktan sonra da dahil olmak üzere yanlızca bununla sınırlı olmamak üzere reddedebilir. Webzure, malzemeyi reddettiğini Müşteriye derhal bildirmeyi ve Müşteriye Webzure’nin ihtiyaçlarını ve/veya gereksinimlerini karşılamak için malzemeyi değiştirme ya da değiştirme fırsatı vermeyi kabul eder. Müşteri, Webzure’nin talimatına uygun olarak, taraflar arasında belirlenecek makul bir süre içinde malzemede değişiklik yapmazsa, sözleşme feshedilmiş sayılır.

12) Webzure aracılığıyla kaydedilen, ‘park edilmiş’ veya başka bir şekilde bir Webzure barındırma planıyla hemen ilişkilendirilmeyen tüm alan adları, otomatik olarak “Çok Yakında” adlı bir web sayfasına yönlendirilecektir. Çok Yakında web sayfası Webzure tarafından size önceden bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve Webzure tarafından sunulan ek ürünler ve Hizmetler, bağlantılar gibi, yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, bağlantılar içerebilir.

Ticari Markalar ve Telif Hakları

1) Müşteri, müşterinin hesabı aracılığıyla kullanıma sunulan tüm içerik ve/veya ürünler için geçerli olan ticari markaları ve telif haklarını kullanma hakkına sahip olduğunu garanti eder.

Donanım, Ekipman ve Yazılım

1) Müşteri, Webzure Hizmetlerine erişmek için gerekli tüm telefon, bilgisayar, donanım ve yazılım ekipmanı ve hizmetlerinden sorumludur ve bunları sağlamalıdır.

2) Webzure, Müşterinin ekipmanının Webzure Hizmetleri ile uyumlu olacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya güvence vermez.

Garantili Çalışma Süresi

1) Webzure %100 çalışma süresini garanti eder. %100 çalışma süresinin sağlanamaması, burada belirtilen yönergelere göre müşteri tazminatına neden olacaktır.

2) Müşterinin web sitesi, veritabanları, e-postası, FTP, SSH veya web postası, Webzure sistemlerinde önceden duyurulan planlı bakım, kodlama veya yapılandırma hataları dışındaki nedenlerle kullanılamaz hale gelirse, Müşteri tazminat alma hakkına sahiptir.

3) Müşteri, her 3(üç) saatlik (veya bunun bir kısmı) hizmet kesintisi için 3 (üç) günlük hizmet için Müşterinin mevcut barındırma maliyetine eşit, Müşterinin bir sonraki ön ödemeli barındırma hizmetinin maksimum %10’una kadar Webzure kredisi alacaktır. (yenileme ücreti).

4) Webzure’nin kesinti süresi değerlendirmesi, Müşteri sorunu bildirmek için bir destek bileti açtığında başlar.

Webzure Dedicated Sunucu Şartları

1) Bant genişliği fiyatlandırması ve ölçüm sıklığı, Webzure’nin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Bu tür değişikliklerden etkilenen müşteriler, Webzure tarafından en az otuz (30) gün önceden bilgilendirilecektir.

2) Kesinti süresinin Müşteri, Webzure veya Webzure’nin yukarı akış sağlayıcılarından kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Webzure, Müşteri’nin kesinti süresini tazmin etme yükümlülüğü altında değildir.

3) Müşteri, tahsisli sunucu ödemelerinin GERİ ÖDENMEZ olduğunu kabul eder. Örneğin, Müşteri on iki (12) aylık hizmet için ödeme yaparsa, hizmet on iki (12) ay boyunca sağlanacak ve Müşteri, sürenin ortasında Webzure ile hizmeti durdurmayı seçerse para iadesi yapılmayacaktır. Dedicated hizmetleri aylık olarak faturalandırılacaktır; mevcut Dedicated müşterileri ön ödemeli bir fatura planında kalabilir, ancak yeni müşteri hesapları bir kullanım faturalandırma planına tabi olacaktır. Dedicated hizmetlerinin sonlandırılması veya yükseltilmesi, aşağıdaki geri ödeme ve faturalandırma prosedürleriyle sonuçlanacaktır:

1) Ön Ödemeli Faturalandırma Dedicated Planı: Herhangi bir fesih veya yükseltme, son fatura dönemi için planın orantılı değerinin geri ödenmesiyle sonuçlanacaktır.

2) Kullanım-Faturalandırma Dedicated Planı: Herhangi bir sonlandırma, müşterinin kullanım için en yakın saate yuvarlanacak şekilde faturalandırılmasına neden olur.

4) Mevcut bir ‘platforma’ (anakart/şasi kombinasyonu olarak tanımlanan platform) donanım yükseltmeleri Webzure tarafından gerçekleştirilecek ve Müşteri’nin standart aylık ücretinde bir artışın yanı sıra 100 $’lık ek bir kerelik işçilik ücretine tabi olacaktır.

5) Müşterinin ihtiyaç duyduğu her türlü uygulamalı işçilik (işletim sisteminin sunucuya yeniden yüklenmesi dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Webzure tarafından gerçekleştirilecek ve her olay için bir kerelik 100 ABD Doları tutarında ek bir işçilik ücretine tabi olacaktır.

6) Webzure, kendi takdirine bağlı olarak web sitesinde reklamı yapılan özel sunucu paketlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Webzure, bir fiyatlandırma veya hizmet paketi değişikliğinin bir sonucu olarak Müşterilerin donanımını veya bant genişliği tahsisini yükseltmek zorunda değildir. Müşteri tarafından talep edilen bu tür herhangi bir donanım yükseltmesiyle ilişkili olarak 200 ABD doları tutarında ek bir ücret alınacaktır. Fiyat değişikliği nedeniyle müşterinin donanımı yükseltmesi gerekmeyecektir.

7) Yönetilen sunucular için Webzure, ağın, çekirdeğin ve temel işletim sisteminin (sunucuyla birlikte kurulu olarak gelen standart debian paketleri olarak tanımlanır) güvenliğinden sorumludur. Webzure, sunucunuzun güvenliğini korumak için herhangi bir zamanda gerekli gördüğü adımları atabilir (bu genellikle güvenlik yamalarının uygulanmasını ve tüm işletim sisteminin yükseltilmesini içerir).

8) Webzure, yönetilmeyen sunucuları yama uygulama ihtiyacı konusunda bilgilendirmekten sorumlu değildir. Bu şartlara uyulmaması, sözleşmenin geri ödemesiz feshi için gerekçe teşkil eder. Webzure, Webzure ağının güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için herhangi bir zamanda gerekli gördüğü, yönetilmeyen adanmış sunucular üzerinde herhangi bir işlem yapma hakkını saklı tutar.

Yaş

1) Müşteri, en az 18 yaşında olduğunu veya bu sözleşme kapsamında velisi ya da yasal vasisinin “müşteri” olarak hareket edeceğini tasdik eder.

Sonlandırma

1) Bu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından sebep göstermeksizin, diğer tarafa 14 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedilebilir. Webzure, elektronik posta ile fesih işlemini kabul edecektir. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Müşterinin ödeme yapmama da dahil olmak üzere bu sözleşmenin koşullarına uymaması durumunda Webzure bu sözleşme kapsamındaki hizmeti herhangi bir zamanda ceza ödemeden sonlandırabilir. Webzure, eski durumuna döndürme ücreti alma hakkını saklı tutar.

Sınırlı Sorumluluk

1) Müşteri, Webzure Hizmetlerinin kullanımının riskinin tamamen Müşteriye ait olduğunu açıkça kabul eder. Webzure, çalışanları, bağlı kuruluşları, acenteleri, üçüncü taraf bilgi sağlayıcıları, tüccar lisans verenleri veya benzerleri, Webzure Hizmetlerinin kesintiye uğramayacağını veya hatasız olmayacağını garanti etmez; bu sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, Hizmetlerin kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya Webzure Hizmetlerinde yer alan ya da bunlar aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi hizmetinin veya malın doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği hakkında herhangi bir garanti vermezler. .

“2) İhmal de dahil olmak üzere hiçbir koşulda Webzure, ofisleri, acenteleri veya Webzure Sunucusu hizmetinin oluşturulması, üretilmesi ya da dağıtılmasına dahil olan, Webzure Hizmetlerini kullanan herhangi bir kişi; veya hatalardan, eksikliklerden, kesintilerden, dosyaların silinmesinden, kusurlardan, işlemdeki veya iletimdeki gecikmelerden veya doğal afetler gibi Tanrı’nın eylemleri, iletişim hatasından, hırsızlık, imha veya Webzure’nin kayıtlar, programlar veya hizmetlerden. Müşteri, bu paragrafın Webzure’de sağlanan tüm Hizmetler için, kullandığı tüm içerikler için geçerli olacağını kabul eder.

3) Yukarıdakilere bakılmaksızın, Müşterinin münhasır çözümleri ve Webzure’nin, bu Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ya da Hizmetlerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan sözleşme, ihmal dahil olmak üzere haksız fiil veya başka türlü tüm zararlar, kayıplar ve dava nedenleri için toplam sorumluluğu, Müşterinin talepten hemen önceki altı (6) ay boyunca Webzure’ye ödediği toplam tutarı aşamaz.

Promosyon kodları

1) Bir promosyon (“promosyon”) kodu kullanarak, sizi Webzure’ye kimin yönlendirdiğini belirtme seçeneğinden feragat edersiniz.

2) Kaydolmayı tamamladıktan sonra bir promosyon kodunu veya yönlendireni değiştiremez/gönderemezsiniz.

3) Promosyon kodları/yönlendirenler yalnızca yeni müşteriler içindir. Bir tane kullanırsanız, hesabınızda daha önce Webzure ile barındırılan hiçbir etki alanını barındıramazsınız.

Tazminat

1) Müşteri, Webzure’ye, acentelerine, müşterilerine, hizmetlilerine karşı ileri sürülen makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm talepler, yükümlülükler, kayıplar, maliyetler ve iddialara (“Yükümlülükler”) karşı Webzure’yi savunacağını, tazmin edeceğini, kurtaracağını ve tutacağını kabul eder. Müşteri, acenteleri, çalışanları veya atamaları tarafından sağlanan ya da gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi kabul edilen herhangi bir hizmetten ya da satılan herhangi bir üründen kaynaklanabilecek veya bunlardan kaynaklanabilecek memurlar ve çalışanlar. Müşteri, Webzure’yi aşağıdaki durumlardan kaynaklanan Yükümlülüklere karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder.

1)Webzure’nin Sunucusu ile bağlantılı olarak satılan veya başka bir şekilde dağıtılan herhangi bir ürünün neden olduğu herhangi bir kişi veya mal yaralanması,

2) Müşteri tarafından sağlanan veya üçüncü bir tarafın mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir materyal,

3) Telif hakkı ihlali,

4) Müşterinin Webzure sunucularında sattığı herhangi bir kusurlu ürün.